internet, lublin, stałe łącze, transmisja danych, hosting, webmastering, domeny, email, konto, konta, www
LubMAN Logo
Zaloguj się do strefy klienta
Identyfikator
Hasło
Zarejestruj siępomoc
Regulamin promocji na hosting
Zobacz także:
 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem Promocji na hosting jest LubMAN UMCS Sp. z o.o. z siedzibą: 20-032 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, zwany dalej LubMAN.
 2. Uregulowania prawne promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin. Jest on jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy domen regionalnych (subdomen: lublin.pl, swidnik.pl, krasnik.pl, leczna.pl, lubartow.pl, poniatowa.pl), zamówionych po raz pierwszy za pośrednictwem strony internetowej LubMAN w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. od godz. 6.00 do odwołania.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data opłacenia domeny.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych w okresie trwania promocji na pierwszy roczny okres abonamentowy.
  2. Promocja polega na udostępnieniu Klientowi w pierwszym rocznym okresie abonamentowym bezpłatnego pakietu hostingowego "WIZYTÓWKA" lub pakietu "START" w cenie promocyjnej 75 zł za rok.
  3. Do ceny podanej w pkt. IV.2 należy doliczyć 23% VAT.
  4. W celu wzięcia udziału w promocji, należy po opłaceniu domeny wysłać mail na adres , zawierający potwierdzenie wzięcia udziału w promocji, nazwę opłaconej domeny, rodzaj wybranego pakietu hostingowego (WIZYTÓWKA lub START) oraz proponowaną nazwę konta i hasło początkowe dla wybranego pakietu hostingowego.
  5. Wybrany pakiet hostingowy zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania maila, o którym mowa w punkcie IV.4. W przypadku pakietu podlegającego opłacie, z chwilą jego aktywowania, zostanie wygenerowana faktura proforma i wysłana mailem zwrotnym. Fakturę tę należy opłacić zgodnie z zawartym na niej terminem płatności.
  6. Przedłużenie terminu ważności domeny oraz pakietu hostingowego zamówionych w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnawiania usług.
  7. Korzystanie z domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji oraz pakietu hostingowego podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartych w Regulaminach świadczenia tych usług, publikowanych na stronach internetowych LubMAN.
 5. Pozostałe.
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a LubMAN zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a LubMAN, dotyczące świadczenia usług przez LubMAN, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów prawa.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. od godz. 6.00.

 

Aktualne promocje
Promocja superszybki Internet 10Mb+

promocja_czerwiec_pion.gif

Promocja ograniczona terytorialnie